Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że ustanowienie pełnomocnika do doręczeń jest zgłaszane organowi podatkowemu. – W grę nie wchodzi więc składanie dokumentu pełnomocnictwa, co oznacza brak przedmiotu opłaty skarbowej – mówi Wiesława Dróżdż, rzecznik ministra finansów. W przypadku złożenia typowego dokumentu pełnomocnictwa, np. dla osoby, która ma reprezentować interesy podatnika w postępowaniu przed organami administracji, co do zasady pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie zmian w przepisach regulujących ustanawianie pełnomocnika do doręczeń. Wynika to z projektu założeń do zmian w Ordynacji podatkowej z 29 kwietnia 2013 r., który jest na etapie uzgodnień międzyresortowych. Ministerstwo chce, żeby strona, która zmieniła adres na zagraniczny, miała obowiązek ustanowienia krajowego pełnomocnika do doręczeń. Miałby być on ustanawiany bez względu na czas przebywania podatnika poza granicami kraju. Według resortu usprawni to przebieg postępowań podatkowych prowadzonych wobec osób przebywających czasowo za granicą.