Jutro zaczną obowiązywać zmienione przepisy ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. z 2007 r. nr 23, poz. 138). Upraszczają one zasady zwrotu. Umożliwiają również ubieganie się o jego wypłatę osobom, które zakończyły swoje inwestycje, ale z różnych powodów nie dotrzymały półrocznego terminu na złożenie wniosku. Nowelizacja doprecyzowała ponadto regulacje w zakresie małżeńskich wniosków o zwrot VAT. O zwrot części podatku, a dokładnie 15-proc. różnicy, mogą ubiegać się osoby fizyczne, które w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2007 r. poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych związanych z inwestycją mieszkaniową, na które po 30 kwietnia 2004 r. stawka VAT wzrosła z 7 proc. do 22 proc.
Zwrot dla spóźnialskich
Jedną z najważniejszych zmian jest likwidacja warunku zakończenia inwestycji przy ubieganiu się o zwrot wydatków. Od jutra wnioski o zwrot VAT będzie można składać raz w roku, z tym że ostatni nie później niż do 30 czerwca 2008 r. Jednocześnie został zniesiony półroczny termin na złożenie wniosku dla osób, które ubiegały się o wypłatę kwoty zwrotu w trybie po zakończeniu inwestycji. Z ustawy zniknął także przepis, zgodnie z którym w przypadku inwestycji zakończonych przed 1 stycznia 2006 r. termin na złożenie wniosku upłynął 30 czerwca 2006 r. Oznacza to, że dzięki wprowadzonym zmianom osoby, którym upłynął sześciomiesięczny termin i które nie złożyły wniosku w urzędzie skarbowym, będą mogły teraz nadrobić zaległości. – Nowelizacja wprowadza bardzo korzystną sytuację, zwłaszcza dla tych, którzy przegapili ubiegłoroczny termin do złożenia wniosku dotyczącego wydatków poniesionych na materiały budowlane z okresu od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2005 r. Dzięki zmianie przepisów można będzie złożyć wnioski także za ten miniony okres – potwierdza Beata Stefańska, doradca podatkowy z Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy, oddział w Toruniu.
Zwrot bez decyzji
Kolejną istotną zmianą jest wprowadzenie możliwości wypłaty kwoty zwrotu bez wydawania decyzji przez naczelnika urzędu skarbowego. Ten tryb będzie miał zastosowanie w przypadku wniosków, których prawidłowość nie będzie budziła wątpliwości. Spowoduje to znaczne uproszczenie procedury załatwiania wniosków. Niestety tylko nieznacznie przyśpieszy zwrot pieniędzy podatnikom. Termin wypłaty kwoty zwrotu wyniesie w tym przypadku aż sześć miesięcy od dnia złożenia wniosku. – Znowelizowane przepisy mogą przyspieszyć termin oczekiwania na zwrot, ale tylko nieznacznie. Organy podatkowe, tak jak dotychczas, będą weryfikowały wnioski w ramach czynności sprawdzających – wyjaśnia Katarzyna Mateja, prawnik, ekspert podatkowy z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Krystian Ślązak, Arkadiusz Robert Zapiór i Partnerzy w Katowicach. Dodała, że w efekcie naczelnik urzędu skarbowego przez pięć lat będzie mógł powrócić do wniosku podatnika i ponownie go weryfikować, a wówczas wykryte nieprawidłowości będą skutkowały wydaniem decyzji i naliczeniem odsetek.
Mniej biurokracji
Od wtorku znika także część obowiązków dokumentacyjnych ciążących na podatnikach, przy ubieganiu się o zwrot VAT. Po wejściu w życie zmian wystarczy, że indywidualny inwestor udokumentuje prawo do zwrotu fakturami (wystawionymi w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2007 r.) oraz, w zależności od rodzaju inwestycji, złoży w urzędzie kopię pozwolenia na budowę albo kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku (lokalu) mieszkalnego, w przypadku remontu, który nie wymagał pozwolenia na budowę.
Wspólny limit
Zmienione przepisy określają również zasady dotyczące małżeńskich wniosków o zwrot VAT. Ustawodawca zdefiniował dodatkowo pojęcie małżonków, wykluczając z niego osoby, w stosunku do których sąd orzekł separację. W przypadku małżonków kwota zwrotu obliczona zgodnie z zasadami określonymi w ustawie dotyczy ich obojga. Oznacza to, że jeżeli przed ślubem osoba otrzymała już zwrot podatku, to wnioskując o wypłatę, wspólnie z małżonkiem musi pomniejszyć obliczoną kwotę o wcześniej uzyskany zwrot. Nowe przepisy wskazują, w jaki sposób należy prawidłowo ustalać limit zwrotu także po ustaniu małżeństwa lub orzeczeniu separacji. W tym przypadku wnioskowaną kwotę należy pomniejszyć o 50 proc. kwoty otrzymanej w trakcie trwania małżeństwa, jeżeli małżonkowie składali wspólny wniosek, lub o kwotę otrzymanego zwrotu, jeżeli wniosek składany był odrębnie.