Pomysły resortu mają wprowadzić możliwość przeprowadzenia oględzin za zgodą podatnika, by na bieżąco móc wyjaśniać wątpliwości urzędników przy rozliczeniach podatkowych.

Formalnie mowa o zgodzie podatnika, ale w projekcie zapisano, że za odmowę może grozić kara.

Obecnie skarbówka może wejść do mieszkania podatnika, by sprawdzić zasadność rozliczenia ulg podatkowych związanych z wydatkami na cele mieszkaniowe.