Podatnik opublikował książkę w Anglii. Zgodnie z umową wydawniczą przysługuje mu 35 proc. zniżki na każdy kupiony przez niego egzemplarz. W związku z tym chciałby wiedzieć, czy powinien opłacać podatek dochodowy od zniżki przy każdorazowym korzystaniu z niej. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie rozwiał tę wątpliwości, stwierdzając, że takiego obowiązku nie ma.

Organ podatkowy wskazał, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody (chyba że są zwolnione z podatku lub zaniechano od nich poboru daniny). Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT źródłem przychodów są także „inne źródła”. Z kolei art. 11 ust. 1 stanowi, że przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Ustawa o podatku dochodowym nie definiuje pojęcia nieodpłatnego świadczenia. Organ podatkowy wskazał, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem pojęcie to ma szerszy zakres niż w prawie cywilnym. Obejmuje wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest nie- związane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku u tej osoby, mające konkretny wymiar majątkowy.

Nawiązując do powyższej definicji świadczenia nieodpłatnego, organ podatkowy uznał, że podatnik nie uzyskuje korzyści kosztem wydawcy książki, bowiem podmiot ten udzielił zniżki (rabatu) na podstawie umowy wydawniczej. Podatnik nie uzyskuje więc przysporzenia majątkowego w przypadku nabycia książek ze zniżką, a tym samym nie otrzymuje przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 maja 2013 r., sygn. IPPB1/415-285/13-3/ES