Opodatkowanie biopaliw samoistnych stawką 21 gr na litrze pokryje koszty kontroli ich produkcji. Twierdzi tak wiceminister finansów Jacek Dominik. Jego zdaniem zwolnienie jakiejś grupy paliw z akcyzy prowadziłoby do patologii. Według wiceministra rolnictwa Henryka Kowalczyka wprowadzenie akcyzy na biopaliwa samoistne jest niezgodne z intencją ustawodawcy. Może być barierą dla produkcji biopaliw w Polsce. – Można opracować system skutecznej kontroli przy zerowej stawce – argumentował wiceminister. W rozporządzeniu ministra finansów z 22 grudnia ubiegłego roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. z 2006 r. nr 243, poz. 1766) ustalono, że w przypadku benzyn ulga wyniesie 1,50 zł od każdego litra dodanych do nich biokomponentów, a w przypadku oleju napędowego do 1 zł od każdego litra biokomponentów zawartych w oleju. Wcześniej kwoty te wynosiły 2,2 zł od litra. Resort tłumaczy, że Polska stosowała przed wydaniem rozporządzenia nadkompensatę akcyzy, na co błyskawicznie zwróciła uwagę KE. – Wezwano nas do zaniechania stosowania niedozwolonej pomocy publicznej – tłumaczył wiceminister Dominik senatorom. Wyjaśnił, że niższa kwota zwolnienia w porównaniu np. z akcyzą w Niemczech wynika z faktu stosowania w Polsce, niższej niż w Niemczech, akcyzy na paliwa silnikowe. Komisja zajęła się także rozporządzeniem Rady Ministrów z 3 stycznia 2007 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2007 r. (Dz.U. nr 5, poz. 33). Ustalono w nim, że zwrot wyniesie 55 gr na litr. Senatorowie zwrócili uwagę, że zwrot miał wynieść 70 gr na litr. Zdaniem resortu rolnictwa kwota 0,55 gr wynika z kompromisu. MF chciało, aby zwrot wyniósł najwyżej 46 gr ponieważ przyjął, że wszyscy uprawnieni rolnicy wystąpią o pieniądze. W ubiegłym roku w rzeczywistości wykorzystano tylko 18 proc. środków przeznaczonych na zwroty.