3 proc. Sprzedaż sierści zwierzęcej korzysta z obniżonej 3-proc. stawki VAT, ale tylko do końca kwietnia 2008 r. W przepisach w art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT określono, że w okresie od dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej do dnia 30 kwietnia 2008 r. stosuje się 3-proc. stawkę do czynności, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku nr 6 do ustawy. W załączniku tym w poz. 17 zostały wyszczególnione odpady zwierzęce, niejadalne, z wyłączeniem produktów ubocznych garbarń (PKWiU ex 15.11.4). W polskiej klasyfikacji wyrobów i usług w kategorii 15.11.4 znajduje się: szczecina i sierść świń lub dzików, sierść borsuka i inna sierść do wyrobu szczotek i pędzli, odpadki takiej szczeciny lub sierści (PKWiU 15.11.40-00.20). Oznacza to, że dostawa sierści zwierząt dla przemysłu produkującego z tego włosia pędzle i szczotki korzysta z opodatkowania 3-proc. stawką podatku. Co prawda w załączniku nr 3, w poz. 8, który stanowi wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7 proc. umieszczono zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego (PKWiU ex 01.2), ale z wyłączeniem m.in. wełny i sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej.Po okresie przejściowym, czyli po 30 kwietnia 2008 r., sprzedaż sierści zwierzęcej będzie więc opodatkowana stawką podstawową, gdyż nie przewidziano dla niej w ustawie o VAT ani w rozporządzeniach wykonawczych stawek niższych lub zwolnienia.