Aleksandra Kozłowska
konsultant podatkowy w TPA Horwath Sztuba Kaczmarek
Sprzedaż samochodu, przy zakupie którego podatnik miał prawo do odliczenia podatku naliczonego, jeśli był on używany powyżej 6 miesięcy, będzie zwolniona z VAT. Sprzedaż towarów używanych podlega zwolnieniu z VAT, pod warunkiem że sprzedającemu nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o naliczony przy ich zakupie. Towary używane zostały w ustawie zdefiniowane jako m.in. towary, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku. Samochód używany przez rok wypełnia przesłanki uznania go za towar używany. Ponieważ jednak osoba sprzedająca odliczyła VAT przy jego nabyciu, wątpliwość budzi możliwość zastosowania zwolnienia. Dlatego należy sięgnąć do par. 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia ministra finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Przepis ten zwalnia od podatku dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, przez podatników, którym przy ich nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, jeżeli te samochody i pojazdy są towarami używanymi w rozumieniu ustawy o VAT. W przedstawionej przez podatnika sytuacji ten warunek jest spełniony, a zatem, mimo że odliczył on częściowo naliczony VAT przy zakupie samochodu, na potrzeby ustalenia sposobu rozliczenia jego odsprzedaży przyjmuje się, że zwolnienie z VAT przysługuje tu na zasadzie wyjątku. Należy pamiętać, że w przypadku zwolnionej z opodatkowania VAT sprzedaży środka trwałego, przy zakupie którego przysługiwało odliczenie podatku naliczonego lub jego części, wystąpi obowiązek korekty in minus odliczonej wcześniej kwoty, o ile sprzedaż nastąpi przed upływem 5 lat od momentu przyjęcia do używania. Podatnik traci prawo do odliczenia podatku w części dotyczącej okresu po dokonaniu sprzedaży zwolnionej. W opisanej sytuacji przyjmuje się, że sprzedaż zwolniona z VAT przed upływem okresu 5 lat jest równoznaczna z dalszym wykorzystaniem samochodu na cele zwolnione z VAT. Zachowane jest natomiast prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego w części dotyczącej okresu, w którym podatnik wykorzystywał pojazd do celów związanych z czynnościami opodatkowanymi. Innymi słowy, jeśli podatnik przez okres 1 roku wykorzystywał samochód na działalność opodatkowaną VAT, a następnie sprzedaje go korzystając ze zwolnienia, to zachowuje prawo do odliczenia 1/5 wcześniej odliczonego VAT przy zakupie (czyli 1/5 z 60 proc. lub 6 tys. zł), podczas gdy 4/5 tej kwoty podlega korekcie. Korekty takiej dokonuje się jednorazowo w rozliczeniu za okres, w którym miała miejsce sprzedaż.