A Ogólna reguła zaliczania w koszty
Do kosztów uzyskania przychodów zalicza się wydatki poniesione w celu: • osiągnięcia przychodów • zachowania źródła przychodów • zabezpieczenia źródła przychodów. Zmiana tego przepisu z początkiem tego roku niewiele zmieniła w sposobie określania wydatków, które zaliczane były do kosztów uzyskania przychodów. Chociaż przed 2007 rokiem mówiło się tylko o celu, jakim było osiągnięcie przychodów, to i tak większość podatników i sądów administracyjnych uznawała, że wydatki na zachowanie i zabezpieczenie źródła przychodów też należy zaliczać do kosztów podatkowych. Tylko nieliczne organy podatkowe miały przeciwne zdanie na ten temat. Obecnie po doprecyzowaniu przepisów nie ma już wątpliwości, co stanowi koszty uzyskania przychodów. Tu trzeba przypomnieć, że wydatki stanowiące koszty uzyskania przychodów są rozliczane w prowadzonych przez podatników księgach podatkowych, które stanowią w myśl Ordynacji podatkowej: księgi rachunkowe oraz podatkowa księga przychodów i rozchodów. Podmioty prowadzące księgi handlowe będą uwzględniały całość kosztów (stanowiących i niestanowiących kosztów uzyskania przychodów), a w dodatkowych informacjach i objaśnieniach podają rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto. Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów od razu muszą kwalifikować wydatki na stanowiące lub niestanowiące kosztów uzyskania przychodów i tylko te pierwsze wpisywać w odpowiednie rubryki księgi.

Kliknij, aby powiększyć

B Wyłączenie wydatków reprezentacyjnych
Jednocześnie z doprecyzowaniem przepisów określających koszty uzyskania przychodów wprowadzono wyraźny zakaz do odliczania wydatków reprezentacyjnych. Z początkiem 2007 roku podatnicy stracili całkowicie możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Sformułowanie w szczególności oznacza, że nie jest to katalog zamknięty, a tylko przykładowo wymieniono niektóre wydatki związane z reprezentacją firmy. Definicji reprezentacji nie ma również w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, ani w pozostałych ustawach podatkowych. Oznacza to, że reprezentację należy rozumieć w powszechnym znaczeniu tego słowa, sięgając do definicji słownikowych, które reprezentację określają jako: przedstawienie, wyobrażenie, wizerunek firmy. Reprezentacja oznacza reprezentowanie kogoś lub czegoś lub okazałość, wytworność w czyimś sposobie życia, związaną ze stanowiskiem lub pozycją społeczną. Pojęcie reprezentacji oznacza wystawność i okazałość, których celem jest kształtowanie pozytywnego obrazu firmy. Z istoty pojęcia reprezentacji wynika, iż ma ona na celu stworzenie i utrwalenie dobrego wizerunku firmy m.in. poprzez wystawność, okazałość i elegancję. W odniesieniu do całokształtu działalności podatnika, niewątpliwie można zaliczyć do reprezentacji te działania, które mają na celu utrwalanie dobrego wizerunku firmy, np. związane z przyjmowaniem kontrahentów. W tym przypadku, koszty reprezentacji przedsiębiorcy, który chce zrobić jak najlepsze wrażenie na kontrahentach, mogą przybrać różne formy. Najczęściej będą to koszty związane z przyjmowaniem i utrzymaniem delegacji lub kontrahentów krajowych i zagranicznych oraz wydatki uczestnictwa przedsiębiorcy w przyjęciach i imprezach organizowanych na rzecz tych delegacji lub kontrahentów. Do takich wydatków można zaliczyć w szczególności: koszty hoteli i zakwaterowania, przejazdów, wypłaconego kieszonkowego dla gości. Z reprezentacją wiążą się również koszty imprez artystycznych organizowanych z okazji różnych uroczystości (wynajęcie sali, zapłata za koncert lub pokaz), zakup kwiatów do dekoracji pomieszczeń czy też wręczanych innym osobom. Z reprezentacją mamy do czynienia, gdy przedsiębiorca ponosi wydatki na drobne upominki i nagrody rzeczowe (w tym własnej produkcji) oraz koszty produktów zużytych na degustacje. Najczęściej jednak spotykanymi wydatkami na reprezentację są wymienione w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych wydatki na usługi gastronomiczne. Oznacza to, że koszty poczęstunków gości, uczestników konferencji, przyjęć i posiedzeń, koszty poczęstunków z okazji świąt branżowych, państwowych i firmowych w świetle przepisów podatkowych nie będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
CZYM JEST REPREZENTACJA
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję
Redakcja gazetaprawna.pl
Źródło:GP
Polub Gazetaprawna.pl