Co podlega amortyzacji Ustalenie wartości początkowej Różne metody amortyzacji