Na mocy nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2006 r. nr 217, poz. 1588) obowiązującej od 1 stycznia 2007 r. podatek liniowy mogą płacić również podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej (np. uprawy w szklarniach, fermowa hodowla drobiu, prowadzenie pasiek). Uprawnienie to wynika z nowego ust. 7 w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. – Do końca 2006 roku podatnik mógł opodatkować dochód z działów specjalnych produkcji rolnej na podstawie prowadzonej księgi podatkowej lub w sposób ryczałtowo-szacunkowy. W obu tych przypadkach organ podatkowy określa zaliczki w formie decyzji na podstawie oświadczenia podatnika składanego do 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy – mówi Krzysztof Biernacki z Kancelarii Prawa Gospodarczego Koksztys.
Tylko podatnicy prowadzący księgi podatkowe będą mogli opodatkować dochód z działów specjalnych produkcji rolnej 19-proc. liniową stawką PIT
– Nowelizacja przepisów pozwala obecnie opodatkować dochód z działów specjalnych produkcji rolnej liniowym podatkiem o stawce 19 proc. Dotyczy to jednak tylko podatników prowadzących księgi podatkowe – wyjaśnia ekspert. Podkreśla, że osoby określające dochód metodą ryczałtowo-szacunkową wciąż opodatkowane są w sposób progresywny. – Podobnie jak przy pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli podatnik decyduje się na stawkę 19-proc., musi poinformować o tym właściwy organ podatkowy – dodaje Krzysztof Biernacki. Podatnicy działów specjalnych mogą wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym już od 2007 roku. W tym celu do 20 stycznia muszą złożyć we właściwym urzędzie skarbowym pisemne oświadczenie o wyborze 19-proc. stawki. Ponieważ 20 stycznia, ostatni dzień terminu, przypada w tym roku w sobotę, w praktyce podatnicy będą mogli złożyć oświadczenie najpóźniej w poniedziałek 22 stycznia. Należy pamiętać, że wybór sposobu opodatkowania dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik do 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy złoży w urzędzie skarbowym zawiadomienie o rezygnacji z 19-proc. stawki. Osoby, które nie wybiorą w tym roku podatku liniowego, w kolejnych latach będą mogły złożyć oświadczenie o wyborze takiego sposobu rozliczeń do 30 listopada. Podatnicy rozpoczynający prowadzenie działów specjalnych w trakcie roku podatkowego mają na to 7 dni od rozpoczęcia tej działalności.