Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2006 r. nr 217, poz. 1588) wykreśliła odliczenie zawarte w art. 27e. Podatnicy, którzy w ubiegłym roku podpisali umowy aktywizacyjne z bezrobotnymi, będą jednak mogli kontynuować odliczenie. Zdaniem Pawła Sylwestrzaka, prawnika w zespole doradztwa podatkowego kancelarii Salans, dzięki przepisowi przejściowemu likwidacja ulgi nie powinna rodzić problemów dla podatników. – Uchylenie ulgi nie oznacza jej całkowitej likwidacji. Zgodnie z przepisem przejściowym, jeżeli umowa o wykonywanie pracy w gospodarstwie domowym została zawarta przed 1 stycznia 2007 r. i obowiązuje także po tej dacie, osoba prowadząca gospodarstwo jest uprawniona do odliczania po 1 stycznia 2007 r. – tłumaczy ekspert. Osoba zatrudniająca pomoc domową na rok, np. od 1 listopada 2006 r., będzie więc nadal miała prawo do odliczenia wpłaconych składek po upływie 12 miesięcy, tzn. w rozliczeniu za 2007 rok. Jednak w razie przedłużenia umowy już po 31 grudnia 2006 r., prawo do odliczenia za przedłużony okres nie będzie przysługiwało.
WAŻNE

Minimalny okres zatrudnienia pomocy domowej pozwalający skorzystać z ulgi wynosi 12 miesięcy
Z ulgi na zatrudnienie pomocy domowej można było korzystać od 1 stycznia 2006 r. Miała być instrumentem zachęcającym do legalnego zatrudnienia bezrobotnych w gospodarstwach domowych. Warunki ulgi i niewielkie korzyści z niej płynące zniechęciły podatników do korzystania z niej. Prawo do odliczenia przysługiwało tylko tym, którzy podpisali umowę z bezrobotnym skierowanym przez urząd pracy. Nie można było zatrudnić krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, czyli np. babci czy teściowej. Pracodawca niani musiał się zarejestrować w ZUS jako płatnik jej składek. Na osoby zatrudniające pomoc domową nałożono też obowiązki płatnika podatków pomocy domowej. Minimalny okres zatrudnienia niani musiał wynieść co najmniej 12 miesięcy. Po spełnianiu tych warunków podatnik mógł odliczyć od podatku odprowadzane przez siebie składki na ubezpieczenie społeczne gosposi. Paweł Sylwestrzak dziwi się, że ulga została zlikwidowana zaledwie po roku obowiązywania. – Szkoda, że ustawodawca nie dał jej szansy w kolejnych latach, tym bardziej że w jej miejsce nie przewidziano innych zachęt do legalizacji zatrudniania pomocy domowych pracujących obecnie w szarej strefie – mówi Paweł Sylwestrzak. W jego opinii szybka likwidacja ulg pogłębia u podatników przekonanie o zmienności prawa podatkowego.