Ryczałt ewidencjonowany
Ilustracja Tomasz Wawer
MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA
Jeżeli umowa najmu mieszkania nie jest zawierana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy wynajmujący może rozliczać przychody z tego tytułu ryczałtem ewidencjonowanym.
WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA
Dla przychodów z najmu nieprzekraczających równowartości 4 tys. euro stawka ryczałtu wynosi 8,5 proc.
UMOWA PODSTAWĄ PRZYCHODU
Według organów podatkowych podstawą powstania przychodu z najmu jest zawarcie pomiędzy stronami stosownej umowy.
PRZYCHODY MAŁŻONKÓW
Jeżeli małżonkowie osiągają przychody z najmu, kwota tych przychodów dotyczy łącznie ich obojga.
OPŁATY ZA MEDIA
Przy opodatkowaniu najmu do przychodów z tego tytułu nie dolicza się opłat za media, które są przeniesione na najemcę.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPADKOBIERCÓW
Zgodnie z Ordynacją podatkową, spadkobiercy podatnika przejmują majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy.
Działalność gospodarcza
OPODATKOWANIE WEDŁUG USTAWY O PIT
Osoby prowadzące najem w ramach działalności gospodarczej mają do wyboru opodatkowanie według 19-proc. stawki liniowej lub skali progresywnej ze stawkami 19, 30 i 40 proc.
KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Osoba fizyczna może prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą, do której zostanie dopisany najem nieruchomości na własny rachunek. To zobowiązuje do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.
WYBÓR OPODATKOWANIA
Jeśli w 2007 roku podatnik wybierze opodatkowanie według jednolitej stawki 19 proc., oświadczenie w tej sprawie powinien złożyć w urzędzie skarbowym do 22 stycznia.
PRZYCHODY Z NAJMU UDZIAŁU
Przychody z najmu udziału w nieruchomości stanowiącego majątek wspólny małżonków stanowią przychód każdego z nich.
VAT, koszty
ZWOLNIENIE NAJMU NA WŁASNY RACHUNEK
Wynajmowanie lub dzierżawienie nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek są zwolnione z VAT.
WYNAGRODZENIE MAŁŻONKA
Wynagrodzenie małżonka współwłaściciela nieruchomości nie będzie stanowiło kosztu uzyskania przychodów drugiego małżonka.
ZWIĄZEK WYDATKÓW Z DZIAŁALNOŚCIĄ
Kosztami uzyskania przychodów są wydatki bezpośrednio lub pośrednio wpływające na uzyskiwanie przychodów z najmu.
MIESZKANIE Z MEBLAMI
Jeżeli przedmiotem najmu jest mieszkanie wyposażone w meble, w umowie należy wymienić wszystkie jego składniki.
UTRZYMANIE LOKALU
Wydatki na utrzymanie mieszkania na wynajem, ale okresowo niezamieszkanego, można zaliczyć do kosztów.