Ulga na kasę mieszkaniową zniknęła z ustawy o PIT kilka lat temu. Jednak osoby, które w odpowiednim czasie podpisały umowy i zaczęły oszczędzanie w kasie mieszkaniowej, mogą nadal korzystać z odliczenia. Limit na 2007 rok pozostał bez zmian. Podatnik może odliczyć 30 proc. wydatków, nie więcej niż 11 340 zł. Żeby w całości odliczyć limit roczny, trzeba będzie wydać 37 800 zł. Pamiętajmy, że w sumie za cały okres oszczędzania i korzystania z ulgi odliczenie nie może przekroczyć limitu 35 910 zł. Z ulgi na oszczędzanie w kasie mieszkaniowej można obecnie korzystać tylko w ramach tzw. praw nabytych. Podstawa prawna kontynuowania odliczenia to art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 134, poz. 1509 z późn. zm.).
11 340 zł będą mogli maksymalnie odliczyć za 2007 rok podatnicy kontynuujący oszczędzanie w kasie mieszkaniowej
Zgodnie z jego treścią podatnikom, którzy zawarli umowę o kredyt kontraktowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową o systematyczne gromadzenie oszczędności i przed dniem 1 stycznia 2002 r. nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków na kasę, przysługuje prawo do odliczania od podatku dalszych kwot wpłaconych oszczędności. Chodzi tu jednak o wpłaty w ramach kontynuacji systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową. Odliczeń można dokonywać aż do upływu terminu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z umowy o kredyt kontraktowy.