W komunikacie z 27 grudnia 2006 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, że zwrot znaków opłaty skarbowej niesprzedanych przez podmioty prowadzące punkty sprzedaży detalicznej tych znaków będzie dokonywany w okresie od 2 do 31 stycznia 2007 r., bez żadnych dodatkowych kosztów po ich stronie, na zasadach określonych przez dystrybutora znaków opłaty skarbowej, tj. Bank PKO BP, do właściwych oddziałów tego banku. Jak się okazuje, w praktyce termin ten będzie jednak krótszy. Tak wynika z wyjaśnień, jakie przesłał do redakcji GP Marek Kłuciński z PKO BP (pismo nr DPK-2 MK-10926/06). Informuje w nich, że zgodnie z podpisanym z Ministerstwem Finansów aneksem do umowy w sprawie dystrybucji znaków opłaty skarbowej, sądowej oraz urzędowych blankietów wekslowych odziały PKO Banku Polskiego zobowiązane są do 31 stycznia 2007 r. dokonać rozliczenia pobranych przez punkty sprzedaży detalicznej w formie znaków opłaty skarbowej i urzędowych blankietów wekslowych. Tym samym termin 31 stycznia jest terminem tylko dla banku. Natomiast punkty sprzedaży detalicznej zobowiązane są do rozliczenia się w oddziałach banku (tych samych, w których dokonały zakupu) w terminie do 20 stycznia, a zatem w terminie sporo krótszym, niż wynika to z komunikatu Ministerstwa Finansów.
do 20 stycznia można zwracać znaki opłaty skarbowej
Wynika z tego, że albo ten sam aneks różnie jest rozumiany przez każdą ze stron umowy, albo też ministerstwo zapomniało wspomnieć, że zasady „określone przez dystrybutora” – o czym wspomina komunikat – mogą dotyczyć także krótszego terminu zwrotu przez sprzedawców detalicznych.