Czy zostanie zachowany limit

Czy w 2007 roku będzie możliwe – tak jak obecnie – zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację i reklamę w części nieprzekraczającej 0,25 proc. przychodów firmy?

Nie Zgodnie z nowym brzmieniem art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie będzie uważać się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Oznacza to, że zrezygnowano z dotychczasowego rozróżnienia reklamy publicznej i niepublicznej. Zlikwidowano limit 0,25 proc. przychodów wydatków na reklamę niepubliczną zaliczanych obecnie do kosztów uzyskania przychodów. W wyniku zmian wydatki na reklamę zaliczane będą do kosztów podatkowych w pełnej wysokości, bez względu na charakter reklamy. Wydatki na reprezentację nie będą stanowiły kosztu podatkowego. Wyłączone z kosztów podatkowych będą koszty reprezentacji, w tym poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, PODSTAWA PRAWNA ■ Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 217, poz. 1588). ■ Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. nr 217, poz. 1589).
Czy wydatki można w całości zaliczyć do kosztów

Jesteśmy spółką akcyjną średniej wielkości. Już niemal przez rok zamieszczamy swoje reklamy w internecie. Wybieramy strony ogólnodostępne. Czy słusznie wszystkie wydatki na tę reklamę zaliczamy do kosztów uzyskania przychodów spółki? Czy również w 2007 roku będziemy mogli w całości rozliczać wydatki na taką reklamę?

Tak W przypadku państwa spółki kwestie rozliczania wydatków na reklamę uregulowano w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji i reklamy w części przekraczającej 0,25 proc. przychodów, chyba że reklama prowadzona jest w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób. W interpretacji prawa podatkowego uznano za reklamę w środkach masowego przekazu również tę zamieszczaną w internecie. Aby jednak zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów spółki wydatki na reklamę w internecie, należy spełnić określone warunki. Konieczne jest, żeby reklama znajdowała się na ogólnodostępnych stronach internetowych. W ten sposób spełnia warunki reklamy publicznej.

Jak uznały organy podatkowe, o publicznej reklamie można mówić wtedy, gdy występuje w miejscu dostępnym dla wszystkich, oficjalnie, jawnie i jest skierowana do anonimowego odbiorcy (wyjaśnienia Izby Skarbowej w Białymstoku z 9 września 2005 r. nr PBI/4218i-3/MS/05). Dopiero w takiej sytuacji możliwe jest zaliczenie wszystkich wydatków na reklamę do kosztów uzyskania przychodów. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.). ■ Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. nr 217, poz. 1589).