Czy bus do przewozu osób to samochód osobowy Mam zamiar rozpocząć działalność przewozu osób na krótkich trasach turystycznych. Czy po nowym roku zakupiony do działalności bus będzie traktowany jak samochód osobowy? Nie Pojazdy samochodowe, określane jako busy do przewozu osób, nie będą odpowiadały nowej definicji samochodu osobowego określonego dla celów podatku dochodowego. Busy to pojazdy samochodowe konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą (takie przeznaczenie busa powinno wynikać z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym). Z nowej definicji samochodu osobowego wynika, że jeśli pojazd samochodowy jest konstrukcyjnie przystosowany do przewozu więcej niż 9 osób, to nie będzie zaliczany do samochodu osobowego. Nawet, jeśli jego dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony, to jeśli jest konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu więcej niż 9 osób, nie będzie samochodem osobowym. Czy samochód z kratką straci status ciężarowego Używam w swojej działalności stanowiący moją własność, niewprowadzony do ewidencji środków trwałych samochód z tzw. kratką, który ma homologację na samochód ciężarowy, i którego ładowność przekracza 500 kg. Do tej pory wydatki na paliwo wliczałem do kosztów. Czy stracę tę możliwość po nowym roku? Nie Choć, istotnie po nowym roku w związku z nową definicją za samochód osobowy będzie uważany pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z pewnymi ściśle określonymi wyjątkami. Wyłączone z definicji samochodu osobowego są m.in. pojazdy samochodowe mające więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, i u którego długość części przeznaczonej do przewozu ładunków przekracza 50 proc. Samochody z kratką nie mają trwałej przegrody ani tym bardziej ściany. Na pewno natomiast część do przewozu ładunku jest krótsza niż 50 proc. długości pojazdu. Zaliczałyby się więc do samochodów osobowych, co oznaczałoby, że wydatki na paliwo niewpisanego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego byłyby zaliczone do kosztów w ograniczonym zakresie. Jednak trzeba wziąć pod uwagę przepis przejściowy zawarty w nowelizacji ustawy o PIT. Określa on, że do samochodów nabytych przed 1 stycznia 2007 r. stosuje się przepisy ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r.