Czy nowe zasady obejmą transakcje zawarte w tym roku
Znajomy chce kupić ode mnie jeszcze w tym roku zestaw kina domowego. Umówiliśmy, że to on zapłaci podatek od umowy sprzedaży. Czy jeśli nie dotrzyma słowa, urząd skarbowy będzie mógł domagać się ode mnie zapłaty? Tak Nowe przepisy, zgodnie z którymi wyłącznie nabywca jest odpowiedzialny za zapłatę podatku od czynności cywilnoprawnych, zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2007 r. W przypadku transakcji zawartych do końca tego roku zastosowanie będzie miała zasada solidarnej odpowiedzialności. Jeżeli umowa sprzedaży zostanie zawarta w grudniu, deklarację w sprawie podatku będą musiały podpisać obie strony transakcji. Jeżeli kupujący, który zobowiązał się do zapłaty podatku, tego nie uczyni, to organ podatkowy będzie mógł żądać zapłaty podatku także od sprzedawcy.
Czy przy umowie zamiany nie odpowiadam za podatek
Umówiłem się z kolegą, że w styczniu podpiszemy umowę zamiany samochodu na motor. Czy tylko jeden z nas będzie odpowiedzialny za zapłatę podatku? Nie Przy umowie zamiany utrzymana zostanie zasada solidarnej odpowiedzialności za zapłatę podatku. Zatem niezależnie od tego, czy umowa zostanie podpisana jeszcze w tym roku, czy po 1 stycznia 2007 r., urząd skarbowy będzie mógł żądać zapłaty podatku od obu stron. Aby prawidłowo rozliczyć się z fiskusem, należy złożyć w urzędzie skarbowym podpisaną wspólnie deklarację PCC-1 oraz obliczyć i wpłacić podatek w ciągu 14 dni od daty dokonania czynności. Stawka podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku zamiany rzeczy ruchomych wynosi 2 proc. Podstawą opodatkowania będzie wartość rynkowa rzeczy, od której przypada wyższy podatek.
Czy będzie solidarna zapłata podatku
Zamierzamy razem z przyjacielem kupić po nowym roku samochód. Czy za zapłatę podatku od czynności cywilnoprawnych będziemy odpowiadać obaj? Tak Od nowego roku podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu umowy sprzedaży będzie musiał zapłacić jedynie kupujący. Jednak zasada solidarnej odpowiedzialności będzie nadal stosowana w przypadku kilku podmiotów po stronie nabywcy. W opisanej sytuacji po stronie kupującego pojawią się dwie osoby. Obie będą odpowiedzialne za zapłatę podatku. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. nr 222, poz. 1629).