Z ryczałtu mogą korzystać osoby osiągające przychody z tytułu umów najmu, o ile nie były zawierane w ramach prowadzonej działalności.

Stawka ryczałtu rozliczanego na formularzu PIT-28 jest uzależniona od osiąganych przychodów. Jeżeli więc podatnik w ubiegłym roku osiągnął przychód nieprzekraczający równowartości 4 tys. euro, to zapłaci podatek według 8,5-proc. stawki. Natomiast po przekroczeniu tego limitu obowiązuje go stawka 20 proc.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Kurs obowiązujący 1 października 2006 r. wyniósł 3,9835 (1 października przypadł wtedy w niedzielę, więc kursem obowiązującym tego dnia jest kurs z piątku, czyli 29 września). Dlatego też limit na 2007 rok wynosił 15 934 zł.

Przepisy te mają więc wpływ na wypełnienie formularza - PIT-28. W części C - dotyczącej wykazanych przychodów, w rubryce 35 należy podać kwotę, która nie przekracza 15 934 zł, natomiast w rubryce 36 pozostałą kwotę.

Wprawdzie rozliczanie najmu ryczałtem nie odbiera możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem ani nie powoduje utraty ulg w przypadku osób rozliczających działalność gospodarczą w formie 19-proc. podatku, to w tym przypadku podatnik nie może obniżyć podstawy opodatkowania przykładowo o koszty remontu wynajmowanego lokalu.

Przy okazji przypomnijmy, że jeżeli podatnik do 21 stycznia tego roku nie złożył do urzędu skarbowego informacji o zmianie formy opodatkowania, to w 2008 roku najem ma rozliczać również według zasad zryczałtowanych.

AGNIESZKA POKOJSKA

agnieszka.pokojska@infor.pl