Jeśli podatnik uzyskał w 2007 roku dochody podlegające opodatkowaniu według skali tabeli podatkowej, a ponadto np. 19-proc. podatkiem od dochodów kapitałowych czy 19-proc. podatkiem od działalności gospodarczej, każdy z rodzajów takich dochodów rozlicza oddzielnie. Gdy w ramach jednego rozliczenia wyjdzie nadpłata, w innym zaś rozliczeniu powstanie obowiązek dopłacenia do podatku, nie wolno we własnym zakresie rekompensować tych zobowiązań, wpłacając np. na konto lub do kasy urzędu skarbowego jedynie różnicę między tymi zobowiązaniami. Właściwy tryb postępowania wygląda tak, że jednocześnie wnosimy dopłatę do podatku wynikającą z odpowiedniego zeznania rocznego, zaś ewentualną dopłatę z tytułu drugiego zeznania uzyskamy dopiero po jego zweryfikowaniu przez urząd skarbowy.

ZBIGNIEW BISKUPSKI, EDYTA DOBROWOLSKA