Dotyczy to przede wszystkim podatników, którzy nabyli prawo do odliczeń wydatków poniesionych na cele budowlane przed 1997 rokiem, o ile w latach wcześniejszych (1997-2006) dochody do opodatkowania uzyskiwane przez podatnika były zbyt niskie, by w całości odjąć od nich przysługujące odliczenie. Cele budowlane to wydatki odliczane na zakup działki budowlanej, kupno lub budowę nowego mieszkania albo domu czy udział w budowie budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem lokali na wynajem.

Niższy podatek za 2007 rok mogą też zapłacić podatnicy, którzy w latach 1992-2005 dokonywali odliczeń od podatku z tytułu poniesienia wydatków mieszkaniowych (w tym w ramach ulgi remontowo-modernizacyjnej), a przysługujące im odliczenie nie znalazło pokrycia w podatku za te lata. Niepoliczona kwota zwiększa przysługujące odliczenie od podatku w roku podatkowym.

Kwota przysługujących odliczeń od podatku, z tytułu poniesienia wydatków mieszkaniowych, które nie znalazły pokrycia w podatku obliczonym za rok podatkowy, podlega odliczeniu w latach następnych.

W jednym i drugim przypadku, by dokonać odliczenia, trzeba najpierw wypełnić załącznik PIT/D. Aby właściwie to wykonać, trzeba sięgnąć do PIT-u rocznego za 2006 rok, gdyż w nim wykazaliśmy kwotę przysługującego nam wciąż odliczenia, która nie miała pokrycia w dochodzie lub podatku za 2006 rok.

ZBIGNIEW BISKUPSKI, EDYTA DOBROWOLSKA