W załączniku podatnik wykazuje dochody z tytułu działalności wykonywanej za granicą lub ze źródeł przychodów położonych za granicą oraz podatek zapłacony za granicą (jeżeli do dochodów tych ma zastosowanie metoda odliczenia podatku zapłaconego za granicą) rozliczane PIT-36.

W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków, jak też małżonków rozliczających się indywidualnie, załącznik PIT/ZG wypełnia odrębnie każdy z małżonków. Załącznik PIT/ZG składa się odrębnie dla każdego państwa uzyskania dochodu.

ZBIGNIEW BISKUPSKI, EDYTA DOBROWOLSKA