PIT/B stanowi informację o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym.

Załącznik ten składają osoby, które w roku podatkowym prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą. W załączniku tym podatnicy wykazują przychody, koszty, dochód lub stratę z działalności prowadzonej samodzielnie, a także ewentualnie w spółkach niebędących osobami prawnymi, w których są wspólnikami. W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków, jak też małżonków rozliczających się indywidualnie, załącznik PIT/B wypełnia odrębnie każdy z małżonków.

Przedsiębiorcy muszą też niekiedy wypełnić PIT/X. Podatnicy, którzy likwidują działalność gospodarczą, są obowiązani do sporządzenia remanentu likwidacyjnego oraz zapłacenia zryczałtowanego podatku od tego remanentu. Gdy likwidują działalność z końcem roku, do zeznania PIT-36 lub PIT-36L muszą dołączyć PIT/X.

PIT/X stanowi informację o zryczałtowanym podatku dochodowym w roku podatkowym.

W części B.1. załącznika podatnik oblicza zryczałtowany podatek dochodowy od dochodu z likwidacji działalności gospodarczej dokonanej w grudniu 2007 r. Kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu z remanentu likwidacyjnego należy obliczyć w następujący sposób: wartość remanentu likwidacyjnego według cen zakupu razy wskaźnik procentowy wynikający z udziału dochodu w przychodach równa się dochód z remanentu likwidacyjnego. Następnie dochód (po zaokrągleniu do pełnego złotego) razy stawka podatku 10 proc. równa się zryczałtowany podatek dochodowy.

ZBIGNIEW BISKUPSKI, EDYTA DOBROWOLSKA