Dochody uzyskane w 2007 roku mogą rozliczyć na formularzu PIT-37 wyłącznie podatnicy, którzy w 2007 roku uzyskali wyłącznie za pośrednictwem płatnika przychody ze źródeł położonych na terytorium Polski, opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

Na formularzu PIT-37 mogą złożyć zeznanie roczne podatnicy, którzy nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej oraz działów specjalnych produkcji rolnej, nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów małoletnich dzieci oraz nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.

Jeśli jednak tacy podatnicy w 2007 roku sprzedali nieruchomość, którą nabyli po 1 stycznia 2007 r. i uzyskali dochód ze sprzedaży, muszą jednak wypełnić PIT-36, by rozliczyć transakcję, bo w formularzu PIT-37 dla nich do tej pory właściwym Ministerstwo Finansów nie przewidziało rubryk dla wywiązania się z tej powinności.

ZBIGNIEW BISKUPSKI, EDYTA DOBROWOLSKA