Kluczem do szybkiego i bezbłędnego wypełnienia deklaracji podatkowych jest odpowiednie przygotowanie się do tej czynności. Ponieważ w poszczególne rubryki deklaracji podatkowej trzeba wpisywać wiele danych, zaoszczędzimy sobie czas i nerwy, gdy od razu będziemy mieli pod ręką dokumenty źródłowe. Pierwszą grupę stanowią dokumenty potwierdzające uzyskane przez nas przychody. Mogą to być formularze podatkowe wystawione i doręczone nam przez płatników, np. PIT-11/8B doręczany przez pracodawców albo zleceniodawców czy PIT-8A, dokumentujący dochód z wygranych w grach losowych. Jeśli uzyskiwaliśmy dochody, które w trakcie roku powinniśmy rozliczać sami, np. z najmu opodatkowanego według skali podatkowej, powinniśmy zgromadzić dokumenty potwierdzające otrzymanie takiego dochodu (umowy, pokwitowania, dowody przelewu na konto bankowe itp.). Zaś w przypadku dochodów z działalności gospodarczej będzie to PIT/B, który wcześniej sami musimy wypełnić, na podstawie księgi przychodów i rozchodów.

W takich dokumentach zazwyczaj poza przychodem określone są też koszty jego uzyskania oraz wpłacone składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Dane z tych dokumentów będą nam potrzebne dla ustalenia prawidłowej wysokości dochodu do opodatkowania.

Gdy chcemy skorzystać z ulg lub odliczeń, musimy dodatkowo zebrać wszelkie faktury, rachunki i inne dokumenty, które spełniają wymogi formalne ustalone w przepisach dla konkretnej ulgi lub odliczenia. Jeśli kilka rachunków uprawnia do tego samego odliczenia, przed wpisaniem do zeznania rocznego trzeba te wydatki podsumować.

ZBIGNIEW BISKUPSKI, EDYTA DOBROWOLSKA