W opisanym przypadku pomimo tego, że zgodnie z umową, podatnik uzyska tytuł do budowanego właśnie lokalu najwcześniej w pierwszej połowie 2009 r., gdyż wtedy ma nastąpić przeniesienie własności w formie aktu notarialnego, zachowa prawo do ulgi odsetkowej. Podatnik po raz pierwszy będzie mógł jednak odliczyć spłacane odsetki w rozliczeniu rocznym za 2009 rok. Odejmie wówczas od podstawy opodatkowania w PIT sumę odsetek zapłaconych za lata 2007-2009.

Minister finansów ogłasza wzór oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (PIT-2K) wraz z objaśnieniem co do sposobu jego wypełnienia. Oświadczenie składa się razem z zeznaniem podatkowym za rok, w którym podatnik po raz pierwszy odlicza od podstawy opodatkowania faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę kredytu udzielonego na sfinansowanie jednej inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Małżonkowie, którzy rozliczają się oddzielnie, oraz małżonkowie wnoszący o wspólne opodatkowanie dochodów składają jedno oświadczenie, podając w nim dane indentyfikacyjne obojga. Jeżeli podatnik będzie spłacał kredyt terminowo do końca, ostatni raz odsetki będzie mógł odliczyć w rozliczeniu za rok 2027. Potem będzie kontynuował spłatę kredytu, jednak nie będzie już mógł odliczać wydatków na spłatę odsetek od dochodu.