W przypadku ponoszenia wydatków na używanie samochodu osobowego na potrzeby związane z koniecznym przewozem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne podatnikowi korzystającemu z odliczenia przysługuje limit w wysokości 2280 zł. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych taką kwotę może maksymalnie odliczyć m.in. podatnik mający na utrzymaniu dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, używający samochodu osobowego na potrzeby związane z koniecznym przewozem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Trzeba pamiętać, że limit odliczenia odnosi się do osoby uprawnionej do korzystania z ulgi. W tym przypadku taką osobą jest podatniczka, czyli matka dowożąca dzieci na niezbędne zabiegi. Oznacza to, że niezależnie od tego, ile dzieci było przewożonych samochodem na zabiegi, podatniczce przysługuje jeden limit odliczenia. Choć nie wynika to jednoznacznie z przepisów ustawy, urzędy skarbowe stoją na stanowisku, że limit odliczenia przysługuje wspólnie obojgu małżonkom. Urząd może zatem nie uznać dokonania odrębnych odliczeń w ramach dwóch limitów przez oboje małżonków, szczególnie w sytuacji, gdy rodzice używali tego samego samochodu.