Wydatki poniesione przez podatnika na zakup leków dla celów ulgi rehabilitacyjnej należy ustalać odrębnie dla każdego miesiąca w roku. Podatnik powinien określić nadwyżki wydatków miesięcznych powyżej 100 zł, które na koniec roku należy zsumować. W ten sposób podatnik obliczy kwotę podlegającą odliczeniu. W opisanej sytuacji, w zeznaniu podatkowym za 2007 rok, podatnik będzie mógł odliczyć kwotę 550 zł, czyli sumę kwot obliczanych jako nadwyżka wydatków na leki poniesionych w danym miesiącu a kwotą 100 zł.

  •  Luty: odliczenie wynosi 100 zł (200 zł - 100 zł = 100 zł)
  •  Marzec: odliczenie wynosi 50 zł (150 zł - 100 zł = 50 zł)
  •  Kwiecień: odliczenie nie przysługuje, gdyż wydatki na leki nie przekroczyły kwoty 100 zł
  •  Maj: odliczenie wynosi 100 zł (200 zł - 100 zł = 100 zł)
  •  Czerwiec: odliczenie wynosi 100 zł (200 zł - 100 zł = 100 zł)
  •  Lipiec: odliczenie wynosi 200 zł (300 zł - 100 zł = 200 zł) 100 zł + 50 zł + 100 zł + 100 zł + 200 zł = 550 zł