Tak, przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W związku z tym przychodem będzie także zwrócona nadpłata składek na ubezpieczenie społeczne. Obowiązek podatkowy powstaje w momencie wypłaty świadczeń lub postawienia ich do dyspozycji podatnika. W związku z tym przychody z tytułu zwróconych składek powstaną w roku, w którym faktycznie zostały podatnikowi zwrócone (lub postawione do jego dyspozycji). Spółka winna więc tak wypłacone kwoty wykazać jako przychód w informacji PIT-11 za rok, w którym dokonano zwrotu składek, czyli w omawianym przypadku będzie to informacja za rok 2007.

EM