Przekazanie prezentów o małej wartości i próbek nie będzie podlegało opodatkowaniu, jeśli nastąpi na cele związane z działalnością gospodarczą.

Zmodyfikowana też zostanie definicja próbek, a ponadto w ustawie o VAT znajdzie się nowa definicja terenów budowlanych stosowana na potrzeby zwolnienia z podatku dostawy gruntów. Od kwietnia przyszłego roku wzrosną także stawki VAT na wyroby sztuki ludowej (z 8 proc. do 23 proc.).

Bardziej znaczące dla przedsiębiorców zmiany, które będą wymagały dostosowania systemów finansowo-księgowych, wejdą w życie dopiero 1 stycznia 2014 r. Dotyczy to nowych regulacji odnośnie momentu powstawania obowiązku podatkowego w VAT. Inaczej niż dziś nie będzie on powiązany z dniem wystawienia faktury, lecz z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi – z nielicznymi tylko wyjątkami.

Sejm głosował także nad senackimi poprawkami do tzw. ustawy okołobudżetowej, która nowelizuje m.in. ustawę o podatku akcyzowym. Senat przedłużył termin na składanie deklaracji podatkowych w akcyzie w zakresie suszu tytoniowego. Senatorowie uznali, że deklaracje te powinny być składane za miesięczne okresy rozliczeniowe w terminie nie do 10., ale do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Posłowie przyjęli tę poprawkę. Ustawa okołobudżetowa wejdzie w życie 1 stycznia 2013 r. (z wyjątkiem niektórych przepisów dotyczących akcyzy, które zaczną obowiązywać od dnia ogłoszenia). Obie ustawy trafią teraz do podpisu prezydenta.

Sejm nie przychylił się natomiast do wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o podatku od towarów i usług. Zakłada on zmianę zasad przeliczania zadłużenia zagranicznego i ustalania relacji długu publicznego do PKB.