ULGA DLA PRODUCENTÓW BIOKOMPONENTÓW. Senat uchwalił nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzającą ulgę dla producentów biokomponentów. Pozwala ona na odliczenie od podatku 19-proc. nadwyżki kosztów wytworzenia biokomponentów nad kosztami wytworzenia paliw ciekłych. Senatorowie zdecydowali, że z ulgi będą mogli korzystać podatnicy, których pierwszy rok podatkowy rozpoczął się w II połowie 2006 r. i będzie trwał do końca 2007 roku.

Więcej www.senat.gov.pl

DZIAŁANIA RIO W 2006 ROKU. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła sprawozdanie z działalności regionalnych izb w 2006 roku. Spośród 127 tys. zbadanych uchwał i zarządzeń organów samorządowych jedynie 3,1 proc. zostało podjętych z naruszeniem prawa. RIO przeprowadziły również ponad 1,3 tys. kontroli w jednostkach. Łącznie ujawniono ponad 16,5 tys. przypadków naruszenia prawa.

Więcej www.rio.gov.pl

WYKONANIE BUDŻETÓW SAMORZĄDÓW. Ze sprawozdania z wykonania budżetów samorządów przedstawionego przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych wynika, że stan finansowy jednostek jest bardzo dobry. Samorządy zanotowały wzrost dochodów własnych, a wydatki majątkowe wzrosły o 35 proc. w stosunku do roku 2005. Coraz lepiej wykorzystują również środki pochodzące z Unii Europejskiej. Zmalały natomiast wydatki na oświatę i administrację. Pod względem samodzielności finansowej najgorzej wypadły powiaty.

Więcej www.rio.gov.pl

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE. Do 31 lipca kandydaci na biegłych rewidentów mogą składać wniosek o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego. Zapisy przyjmuje dział postępowania kwalifikacyjnego w Biurze Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (00-175 Warszawa, al. Jana Pawła II 80), tel. (0 22) 635 10 40, (0 22) 635 14 77.

Więcej www.kibr.org.pl.

ZWOLNIENIE W CIT. Zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych realizujących programy unijne przysługuje podmiotom, którym ma służyć pomoc w postaci współfinansowania ze środków UE. A zatem w przypadku budowy wodociągów w mieście, współfinansowanej ze środków z bezzwrotnej pomocy UE, zwolniona z podatku jest jednostka samorządowa, a nie spółka, która wygrała przetarg na realizację projektu.

Sygn. akt III SA/Wa 782/07