Na każdą wyprodukowaną butelkę alkoholu jej producent jest obowiązany nanieść znaki akcyzy – a w związku ze sprzedażą odprowadzić podatek 1,1 zł od butelki o pojemności 0,7 l. Banderole mogą jednak otrzymać tylko osoby zarejestrowane jako podatnicy podatku akcyzowego.

Zgodnie z ustawą z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej rolnik, który w ciągu roku wyrabia mniej niż 100 hektolitrów wina, nie prowadzi działalności gospodarczej i w związku z tym nie może zarejestrować się jako podatnik akcyzy. Z tego powodu urzędy celne nie chciały wydawać rolnikom banderoli, zniechęcając ich tym samym do wytwarzania wina na sprzedaż.

Z nieoficjalnych informacji wiemy, że resort finansów proponuje także, aby mali producenci wina mogli przewozić swoje wyroby bez potrzeby dołączania do transportu tzw. dokumentów towarzyszących, określonych w rozporządzeniu Komisji Europejskiej nr 436/2009.

Takie dokumenty muszą obowiązkowo mieć wszyscy ci, którzy przewożą wyroby akcyzowe w ramach tzw. procedury zawieszania poboru akcyzy. Rolnicy z takiej procedury nie mogą korzystać, ponieważ w świetle prawa nie prowadzą składu podatkowego. Mimo to obecnie mają obowiązek dołączać odpowiednie dokumenty do transportu swojego wina.