Resort zapowiada taką możliwość w odpowiedzi na zapytanie poselskie (nr 1420/12). W trakcie prac brane są pod uwagę zarówno zawartość alkoholu w tych wyrobach, jak i wysokość stawki akcyzy, które to będą miały zasadniczy wpływ na kształtowanie się wpływów do budżetu państwa od napojów fermentowanych.

Wojciech Kotala, doradca podatkowy w DLA Piper Wiater, wyjaśnia, że zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 108, poz. 626 z późn. zm.) napoje typu cydr czy perry klasyfikowane do kodu CN 2206 00 zaliczane są do „pozostałych napojów fermentowanych”. Stawka akcyzy na tego rodzaju napoje jest dość wysoka i wynosi 158 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.

– To tyle samo, co stawka podatku na wino, a więc o wiele więcej niż stawka akcyzy na piwo, które jeżeli chodzi o zawartość alkoholu, jest wyrobem porównywalnym z cydrem lub perry – zwraca uwagę Wojciech Kotala.

Dodaje, że obecnie akcyza na piwo to 7,79 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu.

– Co daje w przypadku najpowszechniejszych piw nie więcej niż 100 zł za hektolitr – wskazuje nasz rozmówca.

158 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu wynosi akcyza na napoje fermentowane

Zgodnie z art. 13 ust. 3 dyrektywy Rady 92/83/EWG z 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych, państwa członkowskie mają prawo obniżyć stawkę podatku akcyzowego od wszelkich rodzajów innych napojów przefermentowanych, niemusujących i musujących, o rzeczywistej zawartości alkoholu nieprzekraczającej 8,5 proc. objętości.

– Oznacza to w praktyce, że rząd może obniżyć akcyzę na cydr i perry nawet do zera, co mogłoby przyczynić się do popularyzacji tych napojów w Polsce, które są powszechne w krajach anglosaskich lub w Skandynawii – uważa Wojciech Kotala.

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP potwierdziło, że w resorcie prowadzone są prace analityczne dotyczące obniżenia stawki akcyzy od napojów fermentowanych, jakimi są cydr i perry. Jednak na dzień dzisiejszy żadne ostateczne decyzje nie zostały jeszcze podjęte.