Polska znalazła się w grupie czterech europejskich krajów, w których system podatkowy uważany jest za najmniej stabilny, wynika z badania przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte.

Częste zmiany prawa podatkowego w Polsce to poważne utrudnienie dla biznesu, wskazują ankietowani. Pozostałe kraje, w których podatki są najmniej stabilne to: Węgry, Rumunia i Rosja. Najwyżej równowagę swojego otoczenia prawnego oceniają podatnicy w Szwajcarii, Danii, Luksemburgu i Szwecji.

Z badania Deloitte wynika, że większość firm w regionie EMEA ma dobre relacje z władzami podatkowymi, aż 65% badanych określa je jako dobre a 27% nawet jako bardzo dobre. Niemniej jednak, aż 15% respondentów w Austrii, Włoszech, Polsce, Rumunii oraz Rosji ocenia te relacje jako złe lub bardzo złe. Deloitte zwraca uwagę, że ponad 70% polskich uczestników badania wskazało na niestabilność systemu podatkowego, jako na czynnik, który ma negatywny wpływ na prowadzoną przez nich działalność.

"Odzwierciedleniem tej niepewności jest częste korzystanie z zabezpieczenia pozycji podatkowej jaką daję uzyskanie indywidualnej interpretacji podatkowej. 67% polskich respondentów potwierdziło, że w ciągu ostatniego roku kilkakrotnie występowało z wnioskiem o wydanie takiej interpretacji (w Niemczech tylko 13%)" - powiedział Tomasz Siek, menedżer w Zespole Podatków Pośrednich Deloitte, cytowany w komunikacie. "Niewątpliwie główną przyczyną takiej sytuacji jest częsta zmiana przepisów podatkowych. Niestety, wydaje się, że w tym obszarze nie możemy liczyć na stabilizację, Ministerstwo Finansów zapowiedziało kolejne zmiany ustaw podatkowych, które mają wejść w życie w ciągu najbliższego roku" - dodał Siek.

Badanie Deloitte zostało przeprowadzone między marcem a majem 2012. W internetowej ankiecie wzięło udział 1,328 respondentów, reprezentujących 24 kraje.