■ WYDATKI PODLEGAJĄ ODLICZENIU VAT. Przyjęcie, że koszty zaniechanej inwestycji nie stanowią kosztów uzyskania przychodu nie oznacza bezpośredniego pozbawienia odliczenia podatku od towarów i usług - stwierdził WSA w Warszawie.

Sygn. akt III SA/Wa 135/07

■ OPODATKOWANIE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI. W związku ze zmianami w prawie podatkowym przy sprzedaży nieruchomości, pracownicy Urzędu Skarbowego w Suwałkach przygotowali broszurę informacyjną, która może być pomocna przy sprzedaży nieruchomości i podobnych praw majątkowych nabytych po 1 stycznia 2007 r. Można ją pobrać ze strony internetowej Izby Skarbowej w Białymstoku oraz Urzędu Skarbowego w Suwałkach.

Więcej www.is.bialystok.pl, www.urzadskarbowy.suwalki.com.pl

■ EGZAMINY W SIERPNIU. Przewodnicząca komisji egzaminacyjnej ds. doradztwa podatkowego prof. Jolanta Iwin-Garzyńska ogłosiła, że egzaminy ustne na doradcę podatkowego odbędą się 27, 28 i 30 sierpnia.

Więcej www.mf.gov.pl

■ WYŻSZA JAKOŚĆ W MAŁOPOLSKIEJ SKARBÓWCE. Drugi Urząd Skarbowy w Krakowie, Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie, Izba Skarbowa w Krakowie oraz Urząd Skarbowy Kraków-Prądnik to urzędy z Małopolski zaproszone do uczestnictwa w projekcie Podnoszenie poziomu jakości funkcjonowania jednostek administracji podatkowej. Realizuje go MF wspólnie z francuską administracją podatkową, w ramach programu Transition Facility 2005. Efektem przedsięwzięcia będzie opracowanie i wdrożenie jednolitego systemu zarządzania jakością opartego na standardach: ISO 9001:2001, CAF, EFQM.

Więcej www.iskrakow.krak.pl

■ BRYTYJSKIE PRZEPISY NIEZGODNE Z PRAWEM UE. Komisja Europejska otworzyła postępowanie w sprawie brytyjskich i francuskich przepisów dotyczących VAT. Zastrzeżenia Komisji wzbudziły obowiązujące w Wielkiej Brytanii przepisy stanowiące transpozycję XIII Dyrektywy VAT. Podatnik, którego siedziba znajduje się poza terytorium Unii, nie ma prawa do zwrotu VAT zapłaconego w Wielkiej Brytanii z tytułu nabycia towarów lub usług, jeżeli są one wykorzystywane dla świadczenia usług finansowych lub ubezpieczeniowych świadczonych konsumentom spoza Unii.

Więcej www.taxnews.pl

■ DOBRA PRAKTYKA FISKUSA W LIZBONIE. Dobra praktyka Urzędu Skarbowego w Sierpcu przedstawiająca stworzenie i funkcjonowanie sieci benchmarkingowo-benchlearningowej zostanie zaprezentowana 11-12 października w Lizbonie podczas Trzeciego Europejskiego Spotkania Użytkowników CAF. Projekt urzędu najpełniej odpowiadał przydzielonemu Polsce tematowi Innowacje i proces zmian.

Więcej www.izba-skarbowa.waw.pl

■ ZMIANY W DUŃSKICH PODATKACH. Władze duńskie osiągnęły porozumienie w sprawie zmian systemu odliczania składek na ubezpieczenia emerytalne wpłacanych do zagranicznych funduszy. Zmiana ta wymuszona została przez wydany w styczniu wyrok ETS w sprawie Komisja/Dania (C-150/04). Odliczeniem objęte będą składki emerytalne wpłacane do towarzystw, których siedziba znajduje się w państwie UE lub w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Więcej www.taxnews.pl