Założenia do projektu ustawy modernizacyjnej zakładają wzrost płac w Służbie Celnej i wypłatę zaległych świadczeń dla pracowników cywilnych.
Gazeta Prawna dotarła do założeń projektu ustawy modernizacyjnej, która ma naprawić sytuację w Służbie Celnej. Założenia odnoszą się głównie do spraw finansowych. Zostały one przedstawione związkom zawodowym celników.
Ustawa modernizacyjna ma podwyższyć wskaźniki wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy celnych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego, analogicznie jak w straży granicznej. Po uwzględnieniu zapowiadanych dla celników podwyżek w wysokości 500 zł na etat wskaźnik kwoty bazowej ma w 2008 roku wynieść 2,19 (w 2009 roku w służbie granicznej ma on wynosić 2,5).
Resort finansów planuje także wypłatę zaległych świadczeń z tytułu włączenia środków specjalnych do wynagrodzeń za 2005 rok dla pracowników cywilnych zatrudnionych w Służbie Celnej przeniesionych do służby od 1 września 2003 r. i w 2004 roku z urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej.
Celnicy mają być zastępowani pracownikami cywilnymi, m.in. w zakresie wsparcia bieżących procesów biznesowych.
Założenia do projektu przewidują także wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń, budowę nowych i poprawę stanu technicznego użytkowanych obiektów oraz zakup, wymianę i modernizację wyposażenia.
Ważne!
Ustawa modernizacyjna będzie programem reformującym Służbę Celną w latach 2009-2011