Wterminie złożenia deklaracji VAT-7 za styczeń podatnicy muszą złożyć roczną korektę VAT. Dla podatników rozliczających VAT miesięcznie termin upływa 25 lutego. Obowiązek dokonania rocznej korekty dotyczy podatku naliczonego wynikającego z zakupów związanych z wykonywaniem działalności dającej prawo do odliczenia, jak i niedającej takiego prawa. Mechanizm rozliczania podatku jest taki, że podatnik dokonuje odliczenia podatku naliczonego na bieżąco, na podstawie wstępnej proporcji obliczonej na podstawie danych z roku poprzedniego.

- Celem rocznej korekty jest skorygowanie wstępnego odliczenia do wartości wynikającej z zastosowania ostatecznej, rzeczywistej proporcji za dany rok podatkowy - tłumaczy Ewelina Stamblewska, doradca podatkowy, Ernst & Young. Ostateczna proporcja może zostać obliczona dopiero po zakończeniu roku podatkowego.

Jak podkreśla Paweł Fałkowski, menedżer, doradca podatkowy w firmie KPMG, chociaż obowiązek rocznej korekty VAT istnieje już od kilku lat, wiele kwestii w dalszym ciągu pozostaje wątpliwych.

- Należy pamiętać, że roczna korekta VAT w przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości co najmniej 15 tys. zł dotyczy 1/5, a w przypadku nieruchomości 1/10 kwoty podatku naliczonego, poniesionego przy ich nabyciu lub wytworzeniu - wyjaśnia Ewelina Stamblewska. W pozostałych przypadkach korekty dokonuje się jednorazowo. Ekspert dodaje, że obowiązek dokonania korekty rocznej nie dotyczy jednak podatników, u których różnica między proporcją wstępną a ostateczną nie przekracza 2 punktów procentowych.

Paweł Fałkowski zauważa, że obliczając proporcję uwzględniamy wszystkie transakcje sprzedaży za dany rok. Nie należy natomiast brać pod uwagę wartości importu usług ani wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Transakcje te nie są bowiem sprzedażą dokonywaną przez podatnika, lecz jego zakupami - tłumaczy.

Jak podkreśla Paweł Fałkowski, gdy proporcja przekroczy 98 proc., podatnik ma prawo do odliczenia całego VAT naliczonego podlegającego korekcie. Natomiast jeśli proporcja nie przekracza 2 proc., prawo do odliczenia VAT nie przysługuje. Zwraca jednak uwagę, że to ograniczenie jest niezgodne z przepisami unijnej dyrektywy VAT.

- Podatnicy, u których proporcja nie przekracza 2 proc., mogą moim zdaniem dokonać częściowego odliczenia VAT opierając się na przepisach unijnych - twierdzi Paweł Fałkowski.

W ocenie Eweliny Stamblewskiej w praktyce największe trudności związane są jednak z kalkulacją wartości proporcji. Wątpliwości dotyczą tego, jakie czynności należy uwzględnić w liczniku i mianowniku proporcji. Przykładowo, w proporcji nie uwzględnia się obrotu uzyskanego ze sprzedaży środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jak też importu usług, wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, importu towarów, czynności poza VAT (np. dywidendy).

- Również transakcje dotyczące nieruchomości lub usług pośrednictwa finansowego pozostają bez wpływu na wartość proporcji w zakresie, w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie - mówi Ewelina Stamblewska.

Jak podkreślają eksperci, podatnicy, którzy uchybią terminowi dokonania rocznej korekty lub dokonają jej w niewłaściwej wysokości, będą musieli złożyć korektę deklaracji VAT-7 za styczeń i wykazać korektę roczną we właściwej wysokości.

Może też zdarzyć się, że po złożeniu deklaracji za styczeń 2008 r. podatnik będzie musiał skorygować deklarację VAT za dany miesiąc 2007 roku (np. zmieniając kwotę VAT naliczonego lub kwotę VAT należnego). Wówczas warto pamiętać, że taka zmiana może mieć wpływ na wartość korekty rocznej dokonywanej w rozliczeniu za styczeń 2008 r. Może się okazać, że konieczna będzie korekta deklaracji za styczeń 2008 r.

 

Ważne!

Gdy proporcja przekroczy 98 proc., podatnik ma prawo do odliczenia całego VAT naliczonego podlegającego korekcie. Natomiast jeśli proporcja nie przekracza 2 proc., prawo do odliczenia VAT nie przysługuje