Zwolnienie z VAT SMS-ów charytatywnych obowiązuje od 4 sierpnia 2010 r. Nie są nim jednak objęte usługi przedpłacone (prepaid), ponadto stosowanie ulgi wymaga spełnienia wielu warunków. Jak wynika z interpelacji, skutek jest taki, że większość tych wiadomości tekstowych wysyłanych na cele pożytku publicznego wciąż jest opodatkowana.

MF wskazało, że w przypadku sprzedaży kart prepaid nie ma technicznych możliwości pozwalających na powiązanie usługi SMS z konkretnymi doładowaniami, co wyklucza zwolnienie z VAT. Natomiast zdaniem resortu spełnienie warunków zwolnienia nie powinno stanowić dla operatorów jakiejkolwiek bariery.

Do warunków tych należy m.in. zawarcie przez dostawcę usługi z organizacją pożytku publicznego pisemnej umowy dotyczącej przekazania organizacji kwoty należnej (w części przekraczającej kwotę zatrzymywaną przez dostawcę usługi). Przy organizacji zbiórek publicznych za pomocą SMS-ów są podpisywane pomiędzy operatorami a organizacjami pożytku publicznego umowy dotyczące wzajemnej współpracy. Zamieszczenie w nich dodatkowych danych nie powinno stanowić problemu. Także przekazanie operatorowi przez organizację kopii pozwolenia na organizację zbiórki jest wyłącznie czynnością techniczną. Natomiast obowiązek wpłaty środków na rzecz organizacji w ciągu 45 dni od końca miesiąca, w którym dostawca usługi otrzymał te środki, ma na celu umożliwienie dostawcy usługi wywiązanie się z tego warunku, tak aby np. z przyczyn technicznych nie utracił prawa do zwolnienia. Z drugiej strony tak ustalony termin ma zapobiegać przypadkom nieuzasadnionego przetrzymywania otrzymanych kwot przez dostawców usług.

Resort przyznał, że jedynym warunkiem, który wymagał od operatorów dostosowania ich billingowych systemów informatycznych, jest wymóg wyszczególniania w fakturach liczby połączeń zrealizowanych z wykorzystaniem numerów wykorzystywanych do świadczenia usług o podwyższonej opłacie oraz wartości tych usług z uwzględnieniem kwot, które mają być przekazane organizacji pożytku publicznego, oraz kwot zatrzymywanych przez dostawcę usługi.