Wspólny PIT i ulgi przy spadkach i darowiznach zakłada projekt ustawy złożony przez Ruch Palikota.
Projekt ustawy o związkach partnerskich zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami złożył w Sejmie Ruch Palikota. Łącznie z tym rozwiązaniem klub opracował projekt ustawy wprowadzającej przepisy o związkach. Zakłada on m.in. nowelizacje ustaw podatkowych. I tak, zgodnie ze zmianą do ustawy o PIT, ilekroć jest tam mowa o związku małżeńskim i małżonkach, należy przez to rozumieć również związek partnerski i partnerów.
– Wprowadzenie takiej zmiany skutkowałoby przede wszystkim możliwością wspólnego rozliczenia podatku przez osoby będące w związku partnerskim – komentuje Lech Janicki, ekspert podatkowy w ECDDP.
Byłoby to możliwe, gdyż zgodnie z projektem ustawy o związkach partnerskich partnerzy będą mogli w akcie notarialnym ustanowić między sobą wspólność majątkową, która jest jednym z warunków łącznego rozliczenia PIT przez małżonków.
– Podobnie jak w przypadku małżonków, także osoby będące w związku partnerskim mogłyby realnie zyskać na wspólnym rozliczeniu, jeżeli istniałyby spore dysproporcje w wysokości osiąganych przez nie dochodów – zwraca uwagę Lech Janicki.
Z kolei w podatku od spadków i darowizn zawarcie związku partnerskiego ma dawać prawo do pełnego zwolnienia z opodatkowania, z którego dziś korzystają małżonkowie. Także przepisy o grupach podatkowych, od których zależy wysokość opodatkowania tym podatkiem, zostałyby uzupełnione o członków rodziny partnera.
Ponadto partner, tak jak dziś mąż czy żona, miałby ponosić odpowiedzialność za zobowiązanie podatkowe osoby, z którą pozostaje w związku. Zgodnie z projektowaną zmianą do Ordynacji podatkowej, w przypadku osób pozostających w związku partnerskim odpowiedzialność podatkowa obejmować ma majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego partnera.
Przypomnijmy, że w poprzedniej kadencji Sejm rozpatrywał projekt SLD dotyczący związków partnerskich, który również zakładał ulgi podatkowe. Prace nad tamtym rozwiązaniem zakończyły się jednak na pierwszym czytaniu.
Etap legislacyjny: Projekty RP zostały skierowane do Biura Analiz Sejmowych