Obecnie Służba Celna prowadzi pracę nad realizacją ostatniej fazy programu e- Cło, który kosztował 119 mln zł.

– Być może pod koniec wdrażania całości programu użytkownik zewnętrzny nie zauważy zmian od razu. Jednak każdy przedsiębiorca z pewnością odczuje, że współpraca ze służbą stanie się bardziej efektywna i szybsza – tłumaczy Andrzej Ręgowski, pełnomocnik szefa Służby Celnej ds. Programu e-Cło w Ministerstwie Finansów.

Nasz rozmówca dodaje, że najbardziej zauważalną zmianą będzie wdrożenie projektu ECIP/SEAP PL, tj. portalu informacyjnego i elektronicznej komunikacji z przedsiębiorcami. Obecnie jeżeli dana firma korzysta z systemu NCTS, ICS/ECS czy EMCS PL, musi logować się do każdego z nich osobno. Wiąże się to z koniecznością posiadania kilku loginów. W ramach systemu stworzony zostanie pojedynczy punkt dostępu dla użytkowników wszystkich systemów. Nowa jakość będzie polegać na tym, że przedsiębiorca będzie logował się raz w portalu dostępowym SEAP niezależnie od tego, jakiego modułu systemu będzie używał.

– Niestety na razie system będzie działał tylko na poziomie krajowym. Naszym założeniem jest stworzenie europejskiego punktu dostępu. Jednak różne kraje są na różnym etapie wdrażania swoich regulacji. Polska będzie gotowa, żeby w razie potrzeby podłączyć się do systemu UE – dodaje Andrzej Ręgowski.

Zmiany czekają też systemy, które już funkcjonują, np. ZEFIR (system rozliczeń celno-podatkowych) czy OSOZ (system obsługi zabezpieczeń). Niestety w programach nie będzie można uwzględnić możliwości, które miał dać zmodernizowany kodeks celny. Komisja w dalszym ciągu przesuwa moment wejścia w życie tego rozporządzenia, a systemy muszą odpowiadać obecnemu stanowi prawnemu. Ulepszony zostanie też system do obsługi zintegrowanej taryfy celnej. Nowa wersja ISZTAR 4 nie tylko będzie stworzona na nowocześniejszej platformie, ale dodane zostaną dodatkowe opcje, takie jak np. narzedzie kalkulacyjne należności celnych.

Wszystkie zmiany będą skonsultowane z podatnikami

Oprócz modernizacji programów zostanie utworzonych kilka nowych.

– Przykładowo uruchomiony zostanie system SZPROT, czyli System Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców i Uczestników Obrotu Towarowego. Będzie to rejestr, w którym znajdą się wszystkie dane o podmiotach współpracujących ze Służbą Celną – opisuje Andrzej Ręgowski.Dzięki temu podmiot zarejestrowany w systemie, który będzie występował o dalsze uprawnienia, nie będzie musiał dostarczać już wszystkich dokumentów. Jednocześnie przedsiębiorcy będą mieli wgląd w dane o własnej firmie, a także będą mogli je modyfikować. Jeżeli dany przedsiębiorca złoży wniosek, będzie mógł sprawdzić, na jakim etapie jest jego sprawa.

W dodatku pracownicy help desku otrzymają nowy sprzęt.