"Pierwsze przymiarki do projektu podatku od wydobycia węglowodorów powinny pojawić się w połowie lutego. Przewiduje, że wtedy też pojawią się założenia do projektu ustawy" - powiedział PAP Piotr Woźniak, wiceminister środowiska i główny geolog kraju.

Dodał, że "to będzie projekt koordynowany przez kilka resortów m.in. finansów, środowiska, gospodarki".

Zgodnie z planem prac rządu przyczyną planowanego wprowadzenia podatku jest zapewnienie państwu odpowiedniego udziału w zyskach związanych z eksploatacją surowców naturalnych.