Na wczorajszym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. Projekt przygotowany przez ministra finansów zakłada wzrost akcyzy. Zgodnie z nim zwiększy się m.in. akcyza na oleje napędowe z 1048 zł na 1196 zł/1000 litrów. Według resortu zmiana stawek akcyzy na paliwa spowoduje wzrost ich cen w sprzedaży detalicznej o blisko 18 gr na litrze.

Radosław Pietrzak, doradca podatkowy, menedżer w Deloitte, wskazuje, że wzrost stawek akcyzy wynika z konieczności osiągnięcia unijnego minimum opodatkowania oleju napędowego (330 euro), na który składa się suma akcyzy i opłaty paliwowej.

Projekt zakłada podwyższenie stawek akcyzy już od 1 stycznia 2012 r., a z kalendarza sejmowego wynika, że ustawa ta może zostać uchwalona i ogłoszona najwcześniej w grudniu 2011 r. Oznacza to, że podatnicy będą mieli bardzo krótkie vacatio legis.

Zmienią się także zasady zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Obecnie zwrot podatku następuje w okresach półrocznych na podstawie wniosków składanych przez producentów rolnych w marcu i wrześniu.

– Od przyszłego roku rolnicy będą składać wnioski w lutym (od 1 do ostatniego dnia miesiąca) i od 1 do 31 sierpnia danego roku – mówi Radosław Pietrzak.

Projekt wprowadza też nowelizację Ordynacji podatkowej w zakresie zaokrągleń podstawy opodatkowania. W praktyce oznacza to koniec lokat jednodniowych.

Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2012 r., ale zasady zaokrąglania będą obowiązywać po 3 miesiącach od ich ogłoszenia.