ANDRZEJ T. PRELICZ

doradca podatkowy, Kancelaria Prawno- -Rachunkowa J. Szymańska, Andrzej T. Prelicz, Katowice

Instytucja prawa pomocy wiąże się z realizacją jednego ze standardów państwa prawnego, jakim jest prawo do sądu. Jeśli sąd przyznał prawo pomocy polegające na ustanowieniu np. doradcy podatkowego, to prawo to obejmuje zarówno zastępstwo przed WSA, jak i NSA. Jest to rozwiązanie racjonalne, skoro wprowadzono przymus adwokacki przy sporządzaniu skargi kasacyjnej. Ponieważ celem instytucji prawa pomocy, jest zapewnienie stronie dostępu do sądu to przyznanie prawa pomocy wygasa jedynie wraz ze śmiercią strony, która je uzyskała albo w przypadku ustania osoby prawnej lub likwidacji jednostki niemającej osobowości prawnej. Należy wskazać, że przepisy ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przewidują możliwość cofnięcia prawa pomocy, w całości lub w części, jednak tylko wtedy, gdy okaże się, że okoliczności, na podstawie których je przyznano, nie istniały lub przestały istnieć (strona uzyskała środki finansowe umożliwiające jej ponoszenie koszów postępowania).

(ŁZ)