AGNIESZKA SOBISZ

dyrektor finansowy Polytec Interior Polska w Tomaszowie Mazowieckim

Z zadowoleniem przyjęłam planowany powrót do obowiązkowego egzaminu dla osób, które chcą uzyskać uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Takie rozwiązanie zapewni jednolitą wiedzę osób posiadających certyfikat. Bardzo ważna jest jednak w takim przypadku pełna przejrzystość zakresu wymagań, w tym publikacja przykładowych pytań. Wtedy osoby przygotowujące się do egzaminu będą mogły łatwiej uporządkować swoją wiedzę. Piszę z punktu widzenia osoby, która w 1997 roku zdobyła uprawnienia ministerialne. W 1996 roku zakres egzaminu był określony minimalistycznie: prawo bilansowe, podatkowe, cywilne, postępowanie administracyjne i informatyka. Przygotowywałam się do egzaminu bardzo pilnie, ale trochę chaotycznie, bo trudno było mi wyobrazić sobie, jak mogą wyglądać pytania z tak szerokiego zakresu tematycznego. Musiałam zastosować metodę nauka przez praktykę - pierwsze podejście do egzaminu okazało się testowaniem, jak wygląda egzamin.

Not. KT