PaweŁ MaŁecki

doradca podatkowy z Kancelarii Doradztwa Podatkowego Pama w Poznaniu

Tak

Jeżeli osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii, to oczywiście w Polsce występuje ograniczony obowiązek podatkowy.

Jeżeli podatnik nie uzyskuje żadnych dochodów w Polsce, to nie musi się w Polsce z podatków rozliczać. Tylko w przypadku uzyskiwania dochodów w Polsce z tytułu najmu wystąpi konieczność rozliczania się z tych (i tylko z tych) dochodów w Polsce. Dochody z pracy uzyskiwane w Wielkiej Brytanii w ogóle nie będą w Polsce uwzględniane przy rozliczeniach podatkowych, jeżeli oczywiście uzyskuje je rezydent brytyjski. Ponadto od 1 stycznia 2007 r. obowiązuje zmieniona umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta między Polską a Wielką Brytanią, w której wprowadzono korzystniejszą dla podatników metodę rozliczania podwójnego opodatkowania - metodę wyłączenia z progresją. Nawet gdyby osoba była polskim rezydentem, to w związku z tą metodą tylko dochody uzyskiwane w Polsce zostałyby opodatkowane. Dochody uzyskiwane w Wielkiej Brytanii wpływałyby natomiast na wielkość stopy procentowej ustalonej do opodatkowania dochodów z najmu (dochodów uzyskiwanych w Polsce). W opisanej sytuacji nawet to nie będzie miało miejsca. Dochody z najmu zostaną opodatkowane w Polsce według wybranych zasad: albo na zasadach ogólnych albo według ryczałtu ewidencjonowanego i na tym problem rozliczeń w Polsce się kończy.

(EM)

PODSTAWA PRAWNA

■  Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

■  Konwencja między Rzeczypospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisana w Londynie 20 lipca 2006 r. (Dz.U. nr 250, poz. 1840).