Unijni producenci ogórków oraz pomidorów przechodzili niedawno kryzys związany z zakażeniami szczepem bakterii E. coli, który skutkował m.in. wycofaniem produktów z rynku. W związku z tym opracowany został plan pomocy skierowanej również do polskich producentów niektórych owoców i warzyw (ogórków, sałaty, endywi, pomidorów, słodkiej papryki, cukinii). Producenci, którzy złożyli wnioski do Agencji Rynku Rolnego, mogą otrzymać wsparcie finansowe. Dotyczy to m.in przedsiębiorców opodatkowanych PIT lub CIT, którzy prowadzili uprawy w ramach działów specjalnych produkcji rolnej (w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych).

Zdaniem Ministerstwa Finansów wsparcie jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.). Na podstawie tych przepisów zwolnieniem podatkowym objęte są kwoty wypłacone przez agencje rządowe, otrzymane z budżetu państwa. Środki pieniężne Agencja Rynku Rolnego otrzymuje w formie prefinansowania z budżetu państwa.

Piotr Sobczak, doradca podatkowy, partner w firmie doradczej Ginelli Wienskowski Sobczak, przypomina, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o PIT oraz art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o CIT konsekwencją zwolnienia jest obowiązek wyeliminowania z kosztów podatkowych wydatków bezpośrednio sfinansowanych z rekompensat. Na podstawie tych przepisów nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów) zwolnionych z podatku.

Ekspert wskazuje, że takie rozwiązanie ma praktyczne skutki. Jeżeli podatnik zakupi np. środki ochrony roślin czy inne środki do produkcji, które zostaną sfinansowane częściowo lub w całości wsparciem, wówczas nie zaliczy do kosztów podatkowych takiej części wydatku, w jakiej nabycie zostało sfinansowane otrzymaną rekompensatą.