Każdy przedsiębiorca działający na terenie Unii Europejskiej może złożyć wniosek o zawieszenie poboru cła na towary wykorzystywane w swojej działalności gospodarczej. W szczególności dotyczy to podmiotów, które w swojej produkcji mają zamiar wykorzystywać surowce i komponenty nieprodukowane bądź też niewystarczająco dostępne na obszarze Unii Europejskiej.

Jak tłumaczy Andrzej Ossowski, radca prawny, w kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło, z pewnych względów pobór ceł na określone produkty nie zawsze jest uzasadniony i dlatego Rada może zadecydować o zawieszeniu stawek celnych.

W całej Unii działa jednolity system ustanawiania autonomicznych zawieszeń poboru ceł i kontyngentów taryfowych. W Polsce odpowiednie wnioski w tym zakresie należy składać do Ministerstwa Gospodarki. I tak wnioski dotyczące regulacji taryfowych, wchodzących w życie 1 stycznia 2009 r., muszą być przekazane do Ministerstwa Gospodarki do 31 stycznia 2008 r. W tym samym terminie powinny być też złożone sprzeciwy do obowiązujących regulacji.

Po zakończeniu analizy zgodności wniosków z wytycznymi na szczeblu krajowym wnioski przesyłane są do Komisji.

Po ostatecznej akceptacji wniosków odpowiednie rozporządzenia Rady w sprawie zawieszenia cła publikowane są w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (OJ) w grudniu i czerwcu. Ich wejście w życie następuje odpowiednio 1 stycznia lub 1 lipca danego roku.

Pełna lista komponentów objętych czasowym zawieszeniem znajduje się w załączniku do Rozporządzenia Rady (WE) nr 1527/2007 z 17 grudnia 2007 r. zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne.

Ważne!

W Unii Europejskiej działa jednolity system ustanawiania autonomicznych zawieszeń poboru ceł i kontyngentów taryfowych. W Polsce odpowiednie wnioski w tym zakresie należy składać do Ministerstwa Gospodarki

PRZEMYSŁAW MOLIK

przemyslaw.molik@infor.pl

Więcej: www.mg.gov.pl