Ostatnia nowelizacja ustawy o PIT i CIT wprowadza od 2012 roku zmiany dotyczące ustalania różnic kursowych przez przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, oraz przez spółki kapitałowe.

Zmiana przepisów polega na tym, że przy ustalaniu różnic kursowych, w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań, stosować będą faktycznie zastosowany kurs waluty obcej. W pozostałych przypadkach, a także gdy nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, zastosowanie znajdzie kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski (NBP).

– To bardzo korzystna zmiana, która pomoże wielu przedsiębiorcom – mówi Hanna Szarpak, doradca podatkowy w Spółce Doradztwa Podatkowego TCA Advisers.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kurs średni NBP uwzględnia się tylko wtedy, gdy nie jest możliwe uwzględnienie kursu faktycznie zastosowanego. Jednak występują problemy ze stosowaniem tego przepisu.

– Z obecnego przepisu wynika, że również, kiedy na dany dzień nie ma realnej wymiany pieniądza, to też należy uwzględnić kurs faktycznie zastosowany. Tak dzieje się np. przy wycenie operacji przeprowadzanych z konta walutowego, gdy koszt wyrażony w euro zapłaciliśmy z rachunku prowadzonego w euro – dodaje Hanna Szarpak.

Nowe przepisy uwzględniają sytuacje, w których dochodzi do realnej wymiany pieniądza. Jak tłumaczy Hanna Szarpak, ma to miejsce w przypadku sprzedaży lub kupna walut – kiedy operacja jest przeprowadzona przez rachunek bankowy lub w kantorze. Ponadto gdy przedsiębiorca otrzymuje należności na konto prowadzone w złotych czy spłaca zobowiązania z konta prowadzonego w złotych, dochodzi w tym dniu do realnej wymiany waluty. Dlatego proponowana zmiana zakłada, że kurs faktyczny uwzględnia się jedynie przy takich czynnościach. W pozostałych przypadkach oraz gdy nie da się ustalić kursu faktycznego, stosuje się kurs średni NBP.

Nowelizacja wprowadzając ten sam kurs dla celów rachunkowych, jak i podatkowych, ułatwi przedsiębiorcom prowadzenie ewidencji. Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta. Jej przepisy zaczną obowiązywać od początku 2012 roku.

Ważne!

Różnice kursowe są źródłem przychodów – w przypadku dodatnich różnic kursowych lub kosztem uzyskania przychodów – w przypadku różnic ujemnych