Osobom fizycznym, które chcą odzyskać część VAT na materiały budowlane z tych samych faktur, które były podstawą do odliczenia ulg mieszkaniowych w PIT w latach 2004 – 2005, przysługuje niższy zwrot podatku. Z końcem tego roku przedawniają się jednak zobowiązania w PIT za 2005 rok. Oznacza to, że zeznań za ten rok (podobnie jak za 2004 rok) nie będzie już można weryfikować. Rodzi się w związku z tym pytanie, czy można się pokusić o wyższy zwrot. Piotr Liss, partner, doradca podatkowy w KZWS – RSM International, tłumaczy, że przedawnienie skutkować będzie m.in. brakiem możliwości wszczęcia postępowania podatkowego w podatku dochodowym. Teoretycznie zatem wydawać by się mogło, że podatnik, począwszy od 2012 roku, może rozliczyć faktury według wyższego limitu podatkowego w ramach zwrotu VAT, mimo że zostały one wcześniej wykazane w ramach ulg w PIT.

– Rozwiązanie takie w sposób oczywisty jest jednak sprzeczne z ustawą regulującą zasady zwrotu VAT i w razie wykrycia może rodzić odpowiedzialność karną skarbową za narażenie fiskusa na nienależny zwrot – przestrzega Piotr Liss.

Ekspert podkreśla, że ustawodawca obniżył wysokość limitu kwoty zwrotu VAT zawartego w cenie nabywanych materiałów budowlanych w stosunku do tych wydatków, które uwzględnione zostały w kalkulacji ulg i odliczeń w podatku dochodowym na podstawie przepisów obowiązujących w latach wcześniejszych. Ograniczeniami objęte są zatem wydatki, na podstawie których skorzystano z tzw. dużej ulgi budowlanej z lat 1992 –1996 oraz ulgi budowlanej z lat 1997 – 2001, które na mocy przepisów przejściowych mogły być rozliczane do końca 2004 roku, oraz ulgi remontowej z lat 2001 – 2003, która mogła być kontynuowana na zasadzie praw nabytych do końca 2005 roku.