Ustawa, która przewiduje zwolnienie dochodów FRD z podatku dochodowego (z mocą wsteczną od 1 stycznia 2010 r.) została uchwalona z inicjatywy komisji "Przyjazne Państwo".

Według resortu finansów problem podatkowy FRD pojawił się w związku ze zmianami w ustawie o finansach publicznych - według obecnego stanu prawnego fundusz nie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego. W praktyce FRD jak dotąd, i tak nie musiał odprowadzać podatku.

Ustawa modyfikuje ponadto zasady ustalania różnic kursowych. Wiceminister finansów Maciej Grabowski mówił podczas posiedzenia komisji budżetu i finansów publicznych, która zajmowała się nowelizacją, że obecnie różnice kursowe mogą być ustalane według tzw. metody podatkowej lub rachunkowej.

Jeżeli dany podmiot wybiera metodę rachunkową, musi ją stosować przez okres trzech lat. Zgodnie z nowelizacją, po przekształceniu firmy, przedsiębiorstwo będzie mogło wrócić do innej metody ustalania różnic kursowych. Trzeba będzie o tym jednak zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego.

Ponadto nowelizacja przewiduje ujednolicenie stosowania zasad ustalania różnic kursowych. Chodzi o to, by korzystać z faktycznie zastosowanego kurs waluty, a gdyby było to niemożliwe z kursu średniego NBP.