Ministerstwo Finansów oszacowało wykonanie budżetu za 2007 rok. W okresie styczeń - grudzień 2007 r. prognozowane dochody budżetu państwa wyniosły 235 976,5 mln zł (blisko 236 mld zł), wydatki zaś 252 898,2 mln zł (prawie 253 mld zł).

Plan zakładał, że deficyt w 2007 roku wyniesie 30 mld zł. Tymczasem dzięki większym wpływom z podatków pośrednich oraz w niewielkiej części niezrealizowanych wydatków udało się obniżyć stratę w budżecie prawie o połowę. Ministerstwo oszacowało, że w zeszłym roku deficyt wyniósł niespełna 17 mld zł.

Wyższe dochody zostały osiągnięte głównie dzięki większym wpływom z podatków pośrednich, które wyniosły 146,4 mld zł. Dochody z tego źródła okazały się wyższe o prawie 8 mld zł, w tym z samej akcyzy o prawie 4 mld zł. Wpływy z PIT oraz CIT, w stosunku do planu zwiększyły się odpowiednio o prawie 4 mld zł oraz o 2,5 mld zł.

W porównaniu z zeszłym rokiem, kiedy wpływy budżetowe wyniosły około 203 mld zł, mniejsze o prawie 20 proc. okazały się jednak wpływy z podatków dochodowych. Za okres styczeń - grudzień 2006 r., wpływy z PIT obliczone zostały na kwotę 48,7 mld zł, a z CIT 25,3 mld zł. Wpływy z podatków pośrednich wyniosły 126,6 mld zł.

236 mld zł w 2007 roku wpłynęło do budżetu państwa z tytułu podatków

PRZEMYSŁAW MOLIK

przemyslaw.molik@infor.pl